5. redni Kongres – 2020

Slovenska zveza sindikatov Alternativa je 30.10.2020 izvedla 5. redni kongres. Kljub oteženim okoliščinam, ki so posledica epidemije Covid 19, smo realizirali kongres v dveh krogih popolnoma legitimno in v skladu s prenovljenim Poslovnikom kongresa. Delegati 5. rednega kongresa so potrdili Poročilo za mandatno obdobje 2015 - 2020, sprejeli Program dela 2020 - 2025 in izvolili [...]

V družbi Piloti Koper sindikalistoma grozi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na današnji tiskovni konferenci, ki so jo organizirali kolegi iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti v Luki Koper, smo opozorili javnost na nezaslišan poskus utišanja dveh sindikalnih aktivistov v družbi Piloti Koper, ki sicer opravlja monopolno dejavnost pilotaže ladij v koprski luki. Da bi delodajalec onemogočil močan glas sindikalistov se je poslužil skrajno sprevrženega ukrepa izredne [...]

Predstavitve ZPIZ 2G in sestanek z vodstvom SDRES in vodstvom družbe v Premogovniku Velenje

Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber se je v sredo, 29.01.2020 udeležil konstitutivnega sestanka sindikata SDRES. Ob tej priložnosti je čestital novoizvoljenim članom delovnih teles sindikata ter zaželel ekipi Asmirja Bečareviča tudi v prihodnje obilo uspeha pri  njihovem delovanju. Sledil je sestanek z generalnim direktorjem  in finančno direktorico Premogovnika Velenje, kjer se kljub zaostrenim razmeram pri [...]

Sindikati podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vse reprezentativne sindikalne centrale smo danes naslovile pismo poslancem v katerem jim posredujemo naše stališče v zvezi s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sindikalne centrale podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja a hkrati  predlagamo da se v prihodnje plačilo prispevka, ki bo nadomestil sedanjo ureditev, uredi na solidarnostnih temeljih. Prav tako opozarjamo, da [...]

Spremembe Zakona o povračilu stroškov za prehrano ne gredo v korist zaposlenim na Darsu

V naši sindikalni centrali že vse od priprave zakona o spremembah Zakona o povračilu stroškov v zvezi z delom opozarjamo, da predlagane spremembe ne gredo v korist zaposlenih na Darsu. Kljub temu, da imajo v tem podjetju sklenjeno podjetniško kolektivno pogodbo pa za njih ne velja nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Zaradi tega bo omenjeni zakon [...]

Zdenko Lorber izvoljen za predsednika Ekonomsko socialnega strokovnega odbora Slovenskega državnega holdinga

Na podlagi 24. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), je bila 18. decembra 2019, v prostorih SDH ustanovna seja Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH (ESSO) v novi sestavi. ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z [...]

Elektronski bolniški list (e-bol) – osnovne informacije za delavce!

Od kdaj naprej? Zdravniki, ki so pooblaščeni za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, od 1. 1. 2020 naprej pripravijo to listino v elektronski obliki in jo zapišejo v informacijski sistem ZZZS, kjer je z uporabo sistema SPOT (e-VEM) dostopna delodajalcu. Zavarovanci do vključno 31. 1. 2020 v ambulanti še prejmejo izpis, ki ga [...]

Socialni partnerji podpisali spremembe Pravil ESS in sprejeli nov Protokol delovanja

Socialni partnerji smo v petek, 15. novembra podpisali  spremembe Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter nov Protokol o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. ESS bo tako lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge, kar bo še okrepilo delovanje tega organa. Spremembe Pravil ESS Protokol ESS