Projekt INODEL želi vsebinsko prispevati k izboljšanju delovnega okolja z inovativnimi rešitvami. Projekt delno financira Evropski socialni sklad, strokovno vodenje projekta pa je prepuščeno Fakulteti za upravo. Slovenska zveza sindikatov sodeluje v projektu kot partner skupaj s Svetom gorenjskih sindikatov, Združenjem delodajalcev Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.

V okviru projekta INODEL želimo pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih:

  • stres na delovnem mestu
  • fluktuacija na delovnem mestu
  • izostajanje (absentizem) z delovnega mesta
  • izgorevanje na delovnem mestu
  • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

V projektu bomo preverili, katera pravna področja, kateri pravni akti in pravne norme delujejo v tej smeri in kateri pravni akti in pravne norme bi lahko izboljšale dejanski položaj na tem področju, če bi bili sprejeti ali izboljšani.

Cilj projekta INODEL je pripomoči k ustvarjanju podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja na delovnem mestu.

Končni cilj je izdelava priporočil tako za socialne partnerje kot oblikovalce politik, da bodo pravni temelji na področju zakonodaje in delovnih procesov izboljšani in posobljeni.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa  bo v okviru projekta (2010-2012) kot konzorcijski partner sodelovala z naslednjimi vsebinami.

Anketni vprašalnik

Primer vodenje anketne raziskave v podjetju SŽ, d.o.o.
V okviru projekta je bila v sredini 2011 opravljena raziskava med člani SZS – Alternativa in drugimi zaposlenimi.
Med drugim smo v podjetju Slovenske železnice d.o.o., poleg direktnega e poštnega pošiljanja članstvu (direktna povezava:http://fluidsurveys.si/s/inodel/) na intranetnih straneh podjetja (glej fotografijo), v rubriki “varnost in zdravje pri delu” objavili poziv zaposlenim za sodelovanje v raziskavi.

Pisno pa smo vse zaposlene pozvali za sodelovanje z naslednjim dopisom.

Dogodki

Delavnica Inodel Olimje

21.03.2012|

V  sredo, 21. marca je potekala v termah Olimje delavnica  z naslovom: Nekateri aspekti delovnega okolja 2" v okviru projekta Inodel. Na delavnici je bilo prisotnih 65 udeležencev, večinoma [...]

Delavnica Ljubljana

13.03.2012|

V torek 13. marca je potekala v stekleni dvorani Slovenskih železnic, d.o.o. delavnica Inodel  z naslovom: "Nekateri aspekti delovnega okolja"  Na delavnici je bilo prisotnih 50 slušateljev iz večine [...]