KDO SMO?

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV – ALTERNATIVA je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzvajemnosti in neodvisno od politčnih strank in organov oblastil.

V SZS-Alternativa se prostovoljno združujejo oz. včlanjujejo posamezni sindikati in posamezni člani z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter, da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja.

SZS-Alternativa uresničuje svoje naloge in cilje:

  • s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu: “Vsi za enega, eden za vse”,
  • s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in sindikatov zunaj Republike Slovenije,
  • s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,
  • s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,
  • z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih predpisov
  • z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko
0
vključenih sindikatov
0
z vami že od leta

NOVICE

Več novic

Projekt sofinancira