SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV – ALTERNATIVA

je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzvajemnosti in neodvisno od politčnih strank in organov oblastil.

V SZS-Alternativa se prostovoljno združujejo oz. včlanjujejo posamezni sindikati in posamezni člani z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter, da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja.

SZS-Alternativa uresničuje svoje naloge in cilje:

 • s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu: “Vsi za enega, eden za vse”,
 • s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in sindikatov zunaj Republike Slovenije,
 • s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,
 • s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,
 • z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih predpisov
 • z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko

SZS – ALTERNATIVA je bila na podlagi dogovora ustanovnih članov ustanovljena 1. februarja 1999. Na podlagi odločb o reprezentativnosti je SZS Alternativa reprezentativna sindikalna zveza v dejavnosti kopenskega prometa in v poklicu cestninar/cestninarka. S spremembo Pravil delovanja Ekonomsko socialnega sveta, smo postali polnopravni člani ESS 29. junija 2007.

V dosedanjem delovanju so SZS-Alternativa vodili naslednji predsedniki:

 • Slavko Kmetič: 01.02.1999 – 11.01.2001
 • Branko Krznarič: 11.01.2001 – 29.01.2004
 • Roman Jakopič: 29.01.2004 – 25.10.2005
 • Silvo Berdajs: 25.10.2005 – 04.03.2010
 • Zdenko Lorber: 04.03.2010 – 10.03.2015
 • Zdenko Lorber: 10.03.2015 – 30.10.2020
 • Zdenko Lorber: 30.10.2020 –

Slovensko zvezo sindikatov Alternativa sestavljajo naslednji sindikati (13):

 • Sindikat strojevodij Slovenije (SSSLO)
 • Sindikat železniškega prometa Slovenije (SŽPS)
 • Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper (SŽPD)
 • Sindikat železničarjev Slovenije (SŽS)
 • Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES)
 • Sindikat železniškega transporta Slovenije (SŽTS)
 • Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije (Zveza SABS)
 • Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije (SVŽVS)
 • Sindikat železniških delavcev Slovenije (SŽDS)
 • Sindikat poštnih delavcev (SPD)
 • Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije (SVPS)
 • Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije (SDŽDS)
 • Sindikat delavcev uprave Slovenskih železnic (SDUSŽ)

SZS Alternativa preko vključenih sindikatov deluje v podjetjih:

 • Slovenske železnice, d.o.o.
 • Luka Koper, d.d.
 • Pošta Slovenije, d.o.o.
 • Dars, d.d.
 • Premogovnik Velenje, d.o.o.

Projekt sofinancira