About Urednik SZS

This author has not yet filled in any details.
So far Urednik SZS has created 13 blog entries.

V družbi Piloti Koper sindikalistoma grozi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na današnji tiskovni konferenci, ki so jo organizirali kolegi iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti v Luki Koper, smo opozorili javnost na nezaslišan poskus utišanja dveh sindikalnih aktivistov v družbi Piloti Koper, ki sicer opravlja monopolno dejavnost pilotaže ladij v koprski luki. Da bi delodajalec onemogočil močan glas sindikalistov se je poslužil skrajno sprevrženega ukrepa izredne [...]

Predstavitve ZPIZ 2G in sestanek z vodstvom SDRES in vodstvom družbe v Premogovniku Velenje

Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber se je v sredo, 29.01.2020 udeležil konstitutivnega sestanka sindikata SDRES. Ob tej priložnosti je čestital novoizvoljenim članom delovnih teles sindikata ter zaželel ekipi Asmirja Bečareviča tudi v prihodnje obilo uspeha pri  njihovem delovanju. Sledil je sestanek z generalnim direktorjem  in finančno direktorico Premogovnika Velenje, kjer se kljub zaostrenim razmeram pri [...]

Sindikati podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vse reprezentativne sindikalne centrale smo danes naslovile pismo poslancem v katerem jim posredujemo naše stališče v zvezi s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sindikalne centrale podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja a hkrati  predlagamo da se v prihodnje plačilo prispevka, ki bo nadomestil sedanjo ureditev, uredi na solidarnostnih temeljih. Prav tako opozarjamo, da [...]

Spremembe Zakona o povračilu stroškov za prehrano ne gredo v korist zaposlenim na Darsu

V naši sindikalni centrali že vse od priprave zakona o spremembah Zakona o povračilu stroškov v zvezi z delom opozarjamo, da predlagane spremembe ne gredo v korist zaposlenih na Darsu. Kljub temu, da imajo v tem podjetju sklenjeno podjetniško kolektivno pogodbo pa za njih ne velja nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Zaradi tega bo omenjeni zakon [...]

Zdenko Lorber izvoljen za predsednika Ekonomsko socialnega strokovnega odbora Slovenskega državnega holdinga

Na podlagi 24. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), je bila 18. decembra 2019, v prostorih SDH ustanovna seja Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH (ESSO) v novi sestavi. ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z [...]

Elektronski bolniški list (e-bol) – osnovne informacije za delavce!

Od kdaj naprej? Zdravniki, ki so pooblaščeni za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, od 1. 1. 2020 naprej pripravijo to listino v elektronski obliki in jo zapišejo v informacijski sistem ZZZS, kjer je z uporabo sistema SPOT (e-VEM) dostopna delodajalcu. Zavarovanci do vključno 31. 1. 2020 v ambulanti še prejmejo izpis, ki ga [...]

Socialni partnerji podpisali spremembe Pravil ESS in sprejeli nov Protokol delovanja

Socialni partnerji smo v petek, 15. novembra podpisali  spremembe Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter nov Protokol o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. ESS bo tako lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge, kar bo še okrepilo delovanje tega organa. Spremembe Pravil ESS Protokol ESS

Čestitke Sindikatu poštnih delavcev ob uspešno izvedeni stavki!

Spoštovani člani Sindikata poštnih delavcev Iskrene čestitke ob uspešno realizirani prvi stavki na Pošti Slovenije. Z utemeljenimi zahtevami, ki so doživele široko podporo med večino zaposlenih na Pošti Slovenije, z odlično organizacijo stavke in preudarnim vodenjem pogajanj, ste iz včeraj manjšinskega sindikata prerasli v velik sindikat, ki je sposoben s svojim znanjem in akcijsko sposobnostjo [...]

Pismo podpore stavki Sindikata poštnih delavcev Slovenije

V Slovenski zvezi sindikatov Alternativa z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na Pošti Slovenije, kjer je Sindikat poštnih delavcev  napovedal stavko. Sindikat poštnih delavcev je svoje upravičene zahteve v dialogu z upravo vseskozi argumentirano zagovarjal in si prizadeval za sklenitev dogovora po mirni poti. V letošnjem letu je bil v ta namen 18. februarja podpisan Dogovor o [...]