Slovenska zveza sindikatov Alternativa je 30.10.2020 izvedla 5. redni kongres. Kljub oteženim okoliščinam, ki so posledica epidemije Covid 19, smo realizirali kongres v dveh krogih popolnoma legitimno in v skladu s prenovljenim Poslovnikom kongresa.

Delegati 5. rednega kongresa so potrdili Poročilo za mandatno obdobje 2015 – 2020, sprejeli Program dela 2020 – 2025 in izvolili novo vodstvo sindikalne centrale. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Zdenko Lorber, za sekretarja pa Leon Didič.

Uvodni nagovor predsednika SZS Alternativa

Kongres SZS Alternativa 2020 – Poročilo o delu

Program delovanja SZS Alternativa 2020 – 2025

Zapisnik 5. kongresa SZS-Alternativa z dne 30.9. in 30.10.2020