Projekt »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« je projekt za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela. Prijavitelj projekta je Regionalna gospodarska zbornica Celje, ki projekt izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Kot partnerja pri projektu sodelujeta Združenje delodajalcev Slovenije in Slovenska zveza sindikatov – Alternativa.

Projekt se izvaja od 3.8.2017 do 31.12.2022. Namenjen je  reševanju problematike negativnih učinkov nezakonite uporabe atipičnih oblik dela in uveljavljanju koncepta dostojnega dela za vse državljane, kar bo vplivalo na zmanjšanje deleža kršitev na področju delovnopravne zakonodaje v povezavi s pogodbo o zaposlitvi.

https://www.dostojnodelo.si/

Partnerji

Nosilec projekta

Partner 1

Partner 2

Webinarji

Dogodki

Projekt RSDDC

05.11.2018|

Projekt »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« je projekt za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti [...]