Na današnji tiskovni konferenci, ki so jo organizirali kolegi iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti v Luki Koper, smo opozorili javnost na nezaslišan poskus utišanja dveh sindikalnih aktivistov v družbi Piloti Koper, ki sicer opravlja monopolno dejavnost pilotaže ladij v koprski luki. Da bi delodajalec onemogočil močan glas sindikalistov se je poslužil skrajno sprevrženega ukrepa izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Absurd je, da se kot edini krivdni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi navaja prejem sporne elektronske pošte, ki naj bi jo omenjena kolega domnevno prejela od pravnega zastopnika. Čeprav takšna izredna odpoved ne more vzdržati na sodišču je kljub temu škoda narejena. Delavca bosta morala svojo zaščito iskati na sodišču kar terja določen čas in izgubo socialne varnosti v času pravdnih postopkov. Omenjen primer ponovno odpira vprašanje nezadostne sistemske ureditve pravne varnosti delavskih in sindikalnih predstavnikov. Delodajalec, ki ima kapital, si lahko privošči dolgotrajnost sodnih postopkov prav tako mu ni težko s ponudbo relativno visokih finančnih poravnav doseči, da se sindikalista v podjetju za vselej reši. Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber  je izrazil podporo omenjenima kolegoma, ki sta člana sindikata žerjavistov v Luki Koper in hkrati pozval delodajalca da nemudoma ustavi postopek izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Video posnetek tiskovne konference: RegionalObala;

https://www.regionalobala.si/novica/po-tem-ko-sta-opozorila-na-tezke-delovne-razmere-jima-grozi-odpoved-druzba-piloti-koper-trdi-da-izre