Vse reprezentativne sindikalne centrale smo danes naslovile pismo poslancem v katerem jim posredujemo naše stališče v zvezi s spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sindikalne centrale podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja a hkrati  predlagamo da se v prihodnje plačilo prispevka, ki bo nadomestil sedanjo ureditev, uredi na solidarnostnih temeljih. Prav tako opozarjamo, da mora nova ureditev zagotoviti nemoteno poslovanje  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Glej vsebino dopisa:

ZZVZZ-O Poziv sindikalnih central_končno