Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber se je v sredo, 29.01.2020 udeležil konstitutivnega sestanka sindikata SDRES. Ob tej priložnosti je čestital novoizvoljenim članom delovnih teles sindikata ter zaželel ekipi Asmirja Bečareviča tudi v prihodnje obilo uspeha pri  njihovem delovanju. Sledil je sestanek z generalnim direktorjem  in finančno direktorico Premogovnika Velenje, kjer se kljub zaostrenim razmeram pri poslovanju družbe in likvidnostim problemom kaže posluh za vodenje konstruktivnega socialnega dialoga v družbi. V nadaljevanju je Zdenko Lorber v enourni predstavitvi strnil najpomembnejše novosti uveljavljenih sprememb pokojninske zakonodaje (ZPIZ-2g) in odgovarjal na vprašanja iz tega področja.