V naši sindikalni centrali že vse od priprave zakona o spremembah Zakona o povračilu stroškov v zvezi z delom opozarjamo, da predlagane spremembe ne gredo v korist zaposlenih na Darsu. Kljub temu, da imajo v tem podjetju sklenjeno podjetniško kolektivno pogodbo pa za njih ne velja nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Zaradi tega bo omenjeni zakon – in s tem omejitev izplačila regresa za prehrano – za njih veljal še naprej.

Na naveden problem smo opozorili na seji Ekonomsko socialnega sveta RS, pripravili smo tudi nekaj predlogov kako rešiti ta problem, bili v dialogu z ministrstvom za delo,  a prave volje pri deležnikih za predlagane zakonske korekcije ni bilo. V priponki se lahko seznanite z vsebino pisma, ki ga naslavljamo na poslance, člane parlamentarnega odbora za delo. Seja pristojnega odbora za delo bo potekala v sredo, 15. januarja 2020.

Pismo poslanskim skupinam in predsedniku ter članom Odbora za delo v DZ