V Slovenski zvezi sindikatov Alternativa z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na Pošti Slovenije, kjer je Sindikat poštnih delavcev  napovedal stavko.

Sindikat poštnih delavcev je svoje upravičene zahteve v dialogu z upravo vseskozi argumentirano zagovarjal in si prizadeval za sklenitev dogovora po mirni poti. V letošnjem letu je bil v ta namen 18. februarja podpisan Dogovor o stavkovnih zahtevah in upravičeno pričakovanje sindikata je bilo, da bo uprava stavkovni dogovor realizirala. Ker ustrezne realizacije ni bilo in so se kršitve nadaljevale posledice neaktivnosti pa množile – porast absentizma med zaposlenimi, odhod dolgoletnih sodelavcev, ki ob teh razmerah v podjetju niso videli perspektive in težave pri zaposlovanju novih kadrov, ki so seveda informirani kakšno podjetje jim ponuja zaposlitev – je odločitev za stavko upravičena in utemeljena. Utemeljen je tudi zahtevek za dvig cene dela, ki je poleg zagotavljanja ustreznih pogojev dela bistven da kadri ostanejo oz. da se zaposlijo novi. Ker se vse navedeno dogaja v sorazmerno ugodnih pogojih poslovanja družbe, kar se rezultira tudi v dobičku družbe, je nesprejemljivo, da uprava za upravičene zahteve sindikata ne najde posluha in v finančnem delu stavkovnih zahtev niti ne pripravi približevalnih predlogov.

Zaradi navedenega:

  • pozivamo upravo Pošte Slovenije, d.o.o. da takoj in z vso odgovornostjo pristopi k pogajanjem s predstavniki Sindikata poštnih delavcev. Ob tem pozivamo upravo da v čim krajšem času zagotovi ustrezne pogoje za normalno opravljanja dela in ustrezno plačilo zaposlenih.
  • pozivamo Vlado RS in predstavnike lastnika v Slovenskem državnem holdingu (SDH), da z vso resnostjo spremljajo dogajanje na Pošti Slovenije, kjer je zaradi akumuliranih težav vodenja kadrovske problematike družbe in podcenjujočega odnosa do upravičenih zahtev Sindikata poštnih delavcev zadeva eskalirala do izvedbe stavke. Nesprejemljivo je, da poslovni sistem na račun angažiranega dela zaposlenih ustvarja solidne dobičke, delavci pa od teh dobičkov nimajo nič.
  • izražamo članom Sindikata poštnih delavcev in ostalim zaposlenim v podjetju, ki so spoznali da predstavlja stavka žal edino učinkovito sredstvo za boljši jutri poštnih delavcev, vso solidarnost in podporo pri izvedbi stavke. Naša sindikalna zveza vam ob tem želi, da ste v svojih ravnanjih in v vaši drži enotni, vztrajni in odločni.

Glede na to, da je Sindikat poštnih delavcev (SPD) polnopravni član naše sindikalne zveze, ki sicer združuje še sindikate na Slovenskih železnicah, Luki Koper, Darsu, Premogovniku Velenje … ,  bomo izvedbo stavko in usklajevanja stavkovnih zahtev budno spremljali, ter se v odvisnosti od razvoja dogodkov tudi primerno odzvali!

Pismo:

Pismo podpore Sindikatu pošte Slovenije 1