Socialni partnerji smo v petek, 15. novembra podpisali  spremembe Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter nov Protokol o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. ESS bo tako lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge, kar bo še okrepilo delovanje tega organa.

Spremembe Pravil ESS

Protokol ESS