V reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko socialnega sveta, se z odločitvijo
poslancev, ki so 29.10.2019 podprli spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ne strinjamo.

Državni zbor je odločitev sprejel navkljub opozorilom številnih sindikatov in nevladnih organizacij, ki
smo opozarjali na dejstvo, da bo zakonska sprememba poslabšala socialno ekonomski položaj
nekaterih skupin državljanov, ki danes prejemajo dodatek za delovno aktivnost. Ukinitev dodatka za
delovno aktivnost bo prizadela tiste posameznike, posameznice in družine, ki že sedaj živijo na robu ali
pod pragom tveganja revščine. Med njimi je veliko dolgotrajno brezposelnih, ki so popolnoma odvisni
od prejemkov iz naslova denarne socialne pomoči. Sprememba pa ne bo prizadela zgolj brezposelnih,
temveč tudi tiste zaposlene, ki imajo tako nizke plače, da z njimi ne morejo preživeti. To priznava tudi
samo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je samo na svoji spletni strani
zapisalo, da »DSP danes postaja redni dodatek delovne aktivne populacije«.

Izpostavljene spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih načenjajo verodostojnost vladnih
strank in so v nasprotju s krepitvijo Slovenije kot socialne države, ki stremi k solidarni in vključujoči
družbi, ki se odziva na potrebe ljudi in skrbi za njihovo blagostanje. O tem vprašanju ni bila opravljena
zadostna javna razprava in voden socialni dialog o vlogi in položaju dodatka za delovno aktivnost v
celotnem sistemu socialno varstvenih prejemkov. Predmetni zakon kljub njegovi vsebini in kljub
dejstvu, da je bila njegov predlagatelj Vlada, ni bil obravnavan na seji Ekonomsko socialnega sveta, da
bi se do njega lahko opredelili socialni partnerji in morebiti našli boljše in sprejemljivejše rešitve.

Izjava sindikalne centrale ZSVP – veto DS