Od kdaj naprej?

Zdravniki, ki so pooblaščeni za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, od 1. 1. 2020 naprej pripravijo to listino v elektronski obliki in jo zapišejo v informacijski sistem ZZZS, kjer je z uporabo sistema SPOT (e-VEM) dostopna delodajalcu.

Zavarovanci do vključno 31. 1. 2020 v ambulanti še prejmejo izpis, ki ga odnesejo delodajalcu. Na izpisu so na mestu za zdravnikov lastnoročni podpis navedeni podatki o digitalnem podpisu, kar pomeni, da je bil pripravljen tudi elektronski dokument.

Za začasne zadržanosti od 1. 2. 2020 naprej morajo delodajalci z uporabo sistema SPOT (e-VEM) obvezno prevzemati  eBOL, ki se nanašajo na njihove delavce. Zavarovancem od 1. 2. 2020 tudi ni več potrebno dostaviti eBOL svojemu delodajalcu.

Od 1. 2. 2020 dalje zavarovanci izpisa eBOL ne prejmejo več, izjema pa so tisti zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT:

  • zaposleni pri fizičnih osebah;
  • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji;
  • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu);
  • kmetje,
  • verski uslužbenci,
  • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

Zavarovanci prejmejo izpis tudi v primeru nedelovanja informacijskega sistema, a morajo zdravniki po odpravi napake pripraviti tudi elektronsko potrdilo, tako da zavarovancem izpisa ni potrebno dostaviti delodajalcu, razen če delodajalec potrdilo potrebuje v zelo kratkem času. Od 1. 2. 2020 naprej se izpis pripravi na običajen bel papir formata A4.

Preberi več: E-bol – obvestilo za zavarovance