Državni zbor je 14. decembra potrdil predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po vloženem vetu državnega zbora je bil zakon ponovno potrjen 23. decembra.  Zakon prinaša bistvene novosti na področju pogojev upokojevanja. Zainteresirane opozarjamo predvsem  na:

27. člen (pogojij za pridobitev starostne pokojnine)

28. člen (znižanje starostne meje zaradi otrok in vojske)

29. člen (pogoji za pridobitev predčasne pokojnine)

30. člen (odmera pokojnine)

198. do 214. člen, 398. in 414. člen (ureditev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja – poklicna pokojnina)

SEDAJ VELJAVNI ZAKON ZPIZ-1

NOVI ZAKON ZPIZ-2