Zaradi zakonskih rešitev podaljšanja upokojitvene starosti in delovne dobe, ki bodo za veliko število zaposlenih nedosegljive.

»Tako starostni pogoj 65 let za oba spola kot tudi pogoj pokojninske dobe 43. let za moške in 41 let za ženske bo nedosegljiv za marsikaterega zaposlenega, ki tega ne bo zmogel zaradi obremenitev,  neprilagojenih pogojev dela, zmanjšane delovne sposobnosti oz.  invalidnosti. Velika večina se bo tako prisiljena predčasno upokojiti.

 

Zaradi prevelikih malusov/odbitkov pri odmeri predčasne pokojnine

 

»Zaposleni, ki ne bo zmogel delati do polnih pogojev za dosego starostne pokojnine in se bo prisiljen predčasno upokojiti pri starosti najmanj 60 let in najmanj 40 let pokojninske dobe moški in 38 let ženska  bo utrpel trajni odbitek v višini 18% od pokojnine. A si sploh znamo predstavljati s kakšno mizerno pokojnino se bo preživljal tak upokojenec?

 

Zaradi razvrednotenja pomena dela

 

»Zakonska ureditev, da je 40 leta dela premalo, da bi uveljavili polno starostno pokojnino je žaljiva do zaposlenih, ki so z delom pričeli v mladih letih in nestimulativna za mlade, da sploh stremijo k aktivnemu nabiranju  let delovne dobe!«

 

Zaradi posmehljivega odnosa do tistih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih, t.i. beneficiranih delovnih mestih 

 

»Zgodnejše poklicno upokojevanje bo še naprej odvisno od tega ali bo na individualnih  računih Kapitalske družbe dovolj sredstev za upokojitev tistih, ki delajo na t.i. beneficiranih delovnih mestih. V primeru slabega plemenitenja teh sredstev predčasna-poklicna upokojitev ne bo možna.«

 

Zaradi tega ker vlada ne sprejme učinkovitih ukrepov, ki bi pospešile rast  investicij  in s tem povezano rast zaposlovanja

 

»Pokojninska zakonodaja, ki se dela zgolj na plečih zaposlenih, ni edini način za ozdravitev pokojninske blagajne.  Če mladim ne bomo zagotovili dela nas dolgoročno ne  bo rešila nobena pokojninska reforma!