… način zbiranja in predaja obrazcev, čas zbiranja,  print obrazca, uradne ure upravnih enot in krajevnih uradov …

 

Čas zbiranja

Podpisi za zbiranje zakonodajnega referenduma proti uveljavitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se bodo zbiraili med 6.  januarjem in 9. februarjem.

P.S. V primeru, da bo državni zbor potrdil pobudo koalicije (seja državnega zbora bo predvidoma 10.  januarja), da bo o ustavnosti razpisa referenduma presojalo ustavno sodišče, potem se čas zbiranja podpisov, v času odločanja ustavnega sodišča, začasno prekine. Z zbiranjem se nato nadaljuje po pozitivni odločitvi ustavnega sodišča.

 

Kje se zbirajo podpisi?

 

Podpisane obrazce za razpis refernduma je mogoče potrditi:

Glej Navodilo Ministrstva za notranje zadeve upravnim enotam

 

Print obrazca in opozorilo pred izpolnjevanje

 

Obrazec za podporo k zahtevi za razpis zakonodajenega referenduma

Opozorila pred izpolnjevanjem:

  • obrazec se podpiše izključno osebno  pred pooblaščeno osebo na upravni enoti oz. krajevnem uradu. Obrazca torej ne podpisujte prej.
  • obrazec se izpolni s tiskanimi črkami
  • v kolikor ne boste uporabili obrazca s spletne strani, boste morali oznako zahteve pod tč. A : “475  Proti nepravični pokojninski reformi”  vpisati sami
  • v skladu z novo uredbo upravne enote v sobotah več ne poslujejo
  • volivec lahko da podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto volivca in ga nato po podpisu in overitvi vnese v računalniško evidenco

 

Kam oddate potrjen obrazec?

 

Potrjen obrazec oddate svojemu sindikalnemu zaupniku. Le ta pa jih bo oddal na sedež SZS-Alternativa, Trg OF 7, 1000 Ljubljana. Način prevzemanja obrazcev bo določil vsak sindikat oz. vsak odbor/enota posebej na krajevno običajen način. V zvezi s tem glejte sporočila vašega sindikata na oglasnih deskah.

 

Kje dobite dodatne informacije?

 

spletna stran: www.szs-alternativa.si

telefon:  01 29 13 330

e-pošta: sindikat@szs-alternativa.si