S tiskovne konference: »Minister za delo dr. Ivan Svetlik  je šel predaleč!«

 

V četrtek, 17. Junija je pet sindikalnih zvez in konfederacij (SZS Alternativa, ZDSS Solidarnost, PERGAM, KS 90 in KNSS Neodvisnost) na sedežu naše sindikalne centrale sklicalo novinarsko konferenco, na kateri so predsedniki central javnost seznanili z njihovimi stališči v zvezi z vladnim sprejetjem paketa delovno pravne zakonodaje in nadaljnjimi protestnimi aktivnostmi v zvezi z njihovo uveljavitvijo v parlamentu.

Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber je v zvezi s tem dejal, da se je omenjena skupina sindikatov v minulem obdobju vseskozi trudila da bi našli kompromis, vendar ga po krivdi vladne strani ni bilo mogoče doseči. Zaradi trmastega vztrajanja, da je potrebno odpravnine drastično  znižati in skrajšati odpovedne roke, sta šla v parlament kot neusklajena Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela. Glede na dejstvo, da je vlada po koncu pogajanj za sprejem Zakona o malem delu spremenila določbo, ki se nanaša na možnost opravljanja malega dela v družbah z več kot tisoč zaposlenimi (v takih družbah bo mogoče v prihodnje mesečno opraviti preko 5700 ur malega dela) pa je omenjena skupina sindikatov umaknila tudi predhodno soglasje k uveljavitvi zakona o malem delu.

Vlada si bo tako prvič v zgodovini samostojne Slovenije dovolila v parlamentu uveljaviti zakon, ki predhodno ni usklajen s socialnimi partnerji. Po mnenju Zdenka Lorberja je nesprejemljivo, da je vlada tri mesece vodila socialni dialog, čeprav ni imela nikakršnega namena spremeniti določbe okoli višine odpravnin, ki jih je socialnim partnerjem predlagala 3. marca in v popolnoma enakem tekstu sprejela 16. junija). Poudaril je, da je problematika uveljavitve zniževanja odpravnin širša. Kaže se najmanj na treh področjih.

Kot prvo se skozi takšno politiko vodenja socialnega dialoga kaže avtokratski način vodenja države, kjer je socialni dialog le kozmetika in ne način sprejemanja odločitev. Kot drugo, s to odločitvijo odpiramo široka vrata uveljaviti sistema t.i.  »prožne varnosti«, ki pa se žal uveljavlja na način, da dobivajo delodajalci »prožnost«, zaposleni pa le nižjo »varnost«. In kot tretje. S tem, ko znotraj Zakona o delovnih razmerjih rahljamo pogoje za lažje odpuščanje in hkrati skozi Zakon o malem delu vpeljujemo malo delo za brezposelne,   vzpostavljamo pogoje, da bo sklepanja pogodb za nedoločen čas v prihodnje še manj, kot jih je danes.

Na tiskovni konferenci so predstavniki petih central napovedali nadaljevanje pritiska –  v zvezi z sprejemanjem paketa delovnopravne zakonodaje –  na  parlament. V zvezi s tem se bodo predstavniki central soočili z vsemi poslanskimi skupinami (z SDS, ZARES in LDS so se že sestali), sodelovali bodo pri delu parlamentarnega Odbora za delo, družino in socialne zadeve, ter eventualno organizirali demonstracije, v kolikor bo parlament sprejemal takšno zakonodajo, kot jo je predlagala vlada.

Na tiskovni konferenci pa so se udeleženi poenotili v zahtevi po odstopu ministra za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivana Svetlika. Več o razlogih za omenjeno zahtevo, si preberite v podpisani zahtevi  predsednikov petih sindikalnih central.

Medijski odzivi na tiskovno konferenco:

DnevnikMMC RTV SloŽurnal24Primorske noviceSIOL, POP TV