Slovenska zveza sindikatov Alternativa se je v skladu s sklepom predsedstva aktivno vključila v kampanjo zoper uveljavitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2. V ta namen smo ob pričetku referendumske kampanje pripravili tiskovno konferenco (objava na MMC RTV in STA) na kateri smo strnili bistvene razloge zakaj smo proti uveljavitvi takšnega zakona. V zvezi s tem je predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber svojo predstavitev gradil na naslednjih poudarkih:

  • Sindikati nismo proti  reformi, ker delimo mnenje strokovnjakov, da je potrebno, prvenstveno zaradi neugodnih demografskih gibanj, dvigniti povprečno upokojitveno starost. Vendar smo proti temu, da se za namene daljšega ostajanja na delu, sledi zgolj logiki uveljavljanja »palice (beri malusi) in ne logiki »korenčka (beri bonusi). V tej zvezi bi moral biti delavec za 40 let dela nagrajen in ne kaznovan, v kolikor bi se odločil za odhod v upokojitev.

 

  • SZS Alternativa ostro zavrača teze, da bo nesprejetje pokojninske reforme povzročilo kolaps javnih financ in nasprotujemu grožnjam politikov in nekaterih ekonomistov, ki nesprejetje reforme danes, slikajo s stavki »apokaliptičnih« razsežnosti. V sindikatu apeliramo na trezno presojo državljanov, da naj takšnim govorcem ne nasedajo. V zvezi s tem je v prvi vrsti potrebno graditi na vzpodbujanju virov (dvig prispevne stopnje za delodajalce, izterjava prispevkov, omejevanje sive ekonomije, nove zaposlitve) in pri omejevanju stroškov ( krčenje javne porabe, zavračanje pobud za kreditiranje držav, ki znotraj monetarne unije ne obvladujejo javnih financ, samoomejevanje pri zunanji diplomaciji (npr: zakaj se v zvezi s tem potegujemo za nestalno članico VS OZN, ko pa to za sabo nosi samo stroške, ki si jih v tem obdobju ne moremo privoščiti), misijah, agencijah, uradih, ministrstvih, poslancih, dokapitalizacijah, zaposlovanju v javni upravi …

 

  • V SZS Alternativa se ne strinjamo s tezami ministra za delo dr. Ivana Svetlika, da ZPIZ-2 zagotavlja postopnost prehoda na nove upokojitvene pogoje po ZPIZ-2. Postopnost gotovo ni zagotovljena pri tistih, ki so pričeli zgodaj z delom in ki danes »lovijo« upokojitveni pogoj 58/40 (moški). Prehodno obdobje za doseganje upokojitvenih pogojev teh zavarovancem je namreč zgolj šest let. Že leta 2017 bodo morali ti zavarovanci izpolnjevati pogoj 60/43. Torej od današnjih 58/40 na »jutrišnjih« 60/43 bo prehod trajal le šest let. Kje je tu zagotovljena ustrezna postopnost?

 

  • Teze, da bodo po novem pokojnine višje ne vzdržijo. Ob tem je potrebno poudariti, da to lahko teoretično  velja zgolj za tiste srečneže, ki bodo lahko delali do pogoja 65 starosti in imeli najmanj 40 let pok. dobe oz. tiste, ki bodo izpolnjevali pogoj 60 (58 ž) let starosti in 40 (41 ž) pokojninske dobe brez dokupa. V kolikor se bodo zaradi zmanjšane zdravstvene sposobnosti, mobinga, invalidnosti, izgube dela … prisiljeni upokojiti prej, bo njihova pokojnina nižja za do 18%. Ob vsem tem pa je potrebno izračune, ki se danes pojavljajo v javnosti (pa nam pogajalcem za ZPIZ 2 niso bili predhodno predstavljeni tekom pogajanj) jemati z rezervo, ker ne upoštevajo faktorja postopnega daljšanja obdobja za zajem izračuna pokojnine, ki se iz današnjih najugodnejših zaporednih 18 daljša na najugodnješih zaporednih 30 (minus 3 leta). To bo eden od poglavitnih faktorjev (tako kot je bil ko so prešli iz najugodnješih 10 na 18 let), ki bo botroval nižjih pokojninam.

 

  • Trditve ministra dr. Ivan Svetlika, da bo za tiste, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. na delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati, poskrbljeno, so zavajajoče. Sistem poklicnega upokojevanja po ZPIZ-2 ne zagotavlja ugodnejšega upokojevanja teh zaposlenih, saj je tudi po novem pravica do zgodnješega upokojevanja odvisna od tega ali bo na računu KAD-a dovolj sredstev za tovrstno upokojitev. Današnji sistem po ZPIZ-1 zgovorno dokazuje, da se zaradi nezadostno zbranih  sredstev nihče ne more poklicno upokojiti takrat, ko izpolni formalne pogoje. ZPIZ – 2 tega problema ne rešuje, zato so obljube, da bo za te, ki delajo na najtežjih in najbolj tveganih delovnih mestih, poskrbljeno, zavajajoče.

 

  • Glede pravic do znižanja starostne meje na račun otrok oz. vojaščine je potrebno biti prav tako dosleden. Pravica do znižanja na račun otrok je praktične pomenu napisana zgolj na kožo žensk, saj ZPIZ-2 pravi, da ima pravico do znižanja zgolj tisti izmed staršev, ki je skrbel za otroka v prvem letu otrokove starosti (po ZPIZ-1) sta se starša o tem sporazumno dogovorila. Kar se tiče znižanja na račun vojaščine, pa jo bo lahko uveljavljal zgolj tisti ki bo lovil upokojitveno starost 65 let. (ob upoštevanju vojaščine bo njegova ciljna upokojitvena starost npr. 64. let). Tisti, ki pa se bo lahko upokojil zaradi zgodnje zaposlitve pri starosti 60 let in pokojninski dobi 43 let, pa vojaščine ne bo mogel odštevati. A ni to diskriminatorno?

 

To je le nekaj izhodišč za razmislek, da je ta reforma za delavce nepravična in slaba. Zaradi tega bomo v nedeljo 5. Junija na referendumu o ZPIZ-2 glasovali PROTI.