Pri pokojninski zakonodaji si pogajalci še niso nič bližje

 

V petek 16. julija je v okviru Ekonomsko socialnega sveta RS potekalo nadaljevanje pogajanj za sklenitev dogovora okrog sprememb pokojninske zakonodaje. Seja, ki se je pričela ob 9. uri v kongresnem centru Brdo, se je končala ob 20 uri, brez tega, da bi dosegli kakršnokoli zbližanje stališč pri najpomembnejših vprašanjih, ki razdvajajo člane ESS. Na dnevnem redu tokratnih usklajevanj so   pogajalci odprli sedem vsebinskih poglavij. V zvezi s tem so obravnavali: enakopravnost upokojitvenih pogojev za oba spola, upokojitveno starost in pokojninsko dobo, prehodna obdobja, sistem bonus/malus, obdobje za izračun pokojninske osnove, odmerni odstotek, ukinitev horizontalne izenačenosti, valorizacijsko formulo, prispevke delodajalcev in sestavo organov upravljanja. Pogajalci so se sicer uspeli prebiti skozi vsa vsebinska področja, toda celodnevno nizanje argumentov ene in druge strani ni pripomoglo k temu, da bi bili sklenjeni večji kompromisi. Navajamo nekaj večjih poudarkov iz petkovih usklajevanj:

  • glede enakopravnosti obravnave spolov sindikalna stran ne nasprotuje temu, da se izenačijo pogoji za oba spola glede potrebne starosti, nasprotujemo pa temu, da bi se izenačila tudi potrebna pokojninska dobe za moške in ženske,
  • glede predlagane upokojitvene starosti (predčasna pokojnina 60/40 z malusi;  starostna 65/15; in izjema; predčasna brez malusov 60M 58Ž/43M 41Ž) niso bila dosežena nikakršna zbližanja,
  • glede sistema bonus/malus sindikalna stran vztraja na stališču, da je potrebno krepit bonuse in odpravit maluse,
  • glede prehodnih obdobij so se pogajalci dogovorili, da se bodo ta zaključila do leta 2025,
  • glede obdobja za izračun pokojnine sindikalna stran zavrača predlog, da bi bilo to obdobje najugodnejših 34 zaporednih  let, ampak da bi bilo to obdobje 24 najugodnejših let,
  • glede prispevkov delodajalcev se je sindikalna in delodajalska stran poenotila na stališču, da bi se prispevki delodajalca znižali za polovico po dopolnjeni 60. letih zavarovanca (predlog 63)
  • glede organov upravljanja sindikalna stran še naprej vztraja na stališču, da mora imeti vsaka reprezentativna centrala v tem organu najmanj enega člana. Predlagali pa smo, da ta organ svojim predstavnikom več ne bi plačeval sejnin, kar je načeloma sprejela tako delodajalska kot vladna stran.

Nadaljevanje pogajanj sledi predvidoma v sredo, 21. julija, popoldan.