V teh dneh poteka zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o malem delu. Zbiranje podpisov poteka med 3. januarjem in 6. februarjem 2011. Slovenske zveza sindikatov Alternativa je sodelovala pri delu delovnega telesa ESS, ki je sooblikoval ta zakon, prav tako  smo svoje stališče v zvezi s tem zakonom posredovali na seji Ekonomsko socialnega sveta.

 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa nasprotuje Zakonu o malem delu. Ključni element zavrnitve izhaja iz dejstva, da se malo delo predvideva tudi za brezposelne osebe, kar bo praktično pomenilo dodaten način izigravanje sklepanja pogodb o zaposltivi za določen oz. nedoločen čas. Zakon bo neminovno povzročil porast števila negotovih oblik zaposlovanja delavcev in utemeljil zaposlitev z bistveno manjšimi pravicami zaposlenih kot pri normalni obliki zaposlitve (ni regresa, povračil za prevoz na delo in  za malico, odpravnin in odpovednih rokov itd) Skratka zakonu, ki zaposlenemu delavcu ne omogoča temeljnih pravic, ki izvirajo iz dela in s tem povezano socialno varnost,  ne bomo dali zelene luči.

 

V formalnem smislu SZS-Alternativa ne sodeluje v kampanji zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o malem delu (ZMD). Naša prioriteta se nanaša na referendumske aktivnosti povezane z zavrnitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). To pa seveda ne pomeni, da, izhajajoč iz našega stališča do vsebine Zakona o malem delu, ne bi dajali načelne podpore aktivnostim, da se ZMD ne uveljavi v takšni obliki. Zainteresiranim, ki  boste poleg podpore razpisu za referendum o ZPIZ-2 oddali podporo še razpisu referenduma o ZMD, posredujemo povezavo na spletno stran Gibanja za dostojno in socialno družbo, na kateri boste pridobili vse informacije v zvezi z razpisom omenjenega referenduma