Na petkovi seji Ekonomsko socialnega sveta RS so socialni partnerji uskladili tekst Izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2012-2016. Gre za pomemben dogodek, predvsem zaradi tega, ker so v trenutno izredno zaostrenih odnosih, ki so povezani s pripravo izhodišč za rebalans proračuna, partnerji kljub temu uspeli najti toliko konstruktivnnosti, da so tekst uskladilli. Zdenko Lorber je na tiskovni konferenci poudaril pomen, ki ga za nadaljevanje usklajevanja socialnega sporazuma prinaša usklajen osnovni tekst, ob tem pa vse partnerje in javnost še enkrat seznanil s pozivom h konstruktivnemu socialnemu dialogu, ki sta ga sooblikovali sindikalni centrali Alternativa in Solidarnost. (posnetek tiskovne konference)