Zdenko Lorber povezal vse sindikate, ki jih skrbi usoda obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 

Problematika obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ), ki je nasledil sistem štetja zavarovalne dobe s povečanjem (beneficirana delovna doba) velja za eno najbolj problematičnih poglavij modernizacije pokojninske zakonodaje. V letu 2011 bodo namreč pričeli trkati na vrata Kapitalske družbe d.d. oz. na vrata Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prvi upravičenci poklicnega upokojevanja. Ker obstaja upravičen dvom, da sredstva na individualnih računih teh zavarovancev ne bodo zadoščala, da bi se lahko omenjeni upravičenci poklicno upokojili v skladu s pravicami, ki jih zagotavlja zakon, bo potrebno v dialogu z vlado in vsemi ostalimi deležniki poiskati rešitev, da ti delavci ne bodo prikrajšani. Ker bo model razreševanja tega problema ustrezna podlaga za oblikovanje določb v novem pokojninskem zakonu, bo potrebno tej fazi nameniti vso pozornost.

 

Zabeležka 1. sestanka sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ, z dne 11. maj 2010

Zabeležka 2. sestanka sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ, z dne 02. junij 2010

Zabeležka 3. sestanka sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ, z dne 09. junij 2010

Zabeležka 4. sestanka sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ, z dne 11. junij 2010

Odprte dileme obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v predlogu nove pokojninske zakonodaje, z dne 11. maj 2010

Zahteva za zadržanje uveljavitev sprememb Pokojninskega načrta ODPZ – posredovana ministru za delo z dne 12. maj 2010

Zahteva za zadržanje uveljavitev sprememb Pokojninskega načrta ODPZ – posredovana Kapitalski družbi d.d. z dne 11. junij 2010

 

Da bo usklajeno delovanje sindikatov na tej ravni nujno potrebo, se je najbolj zavedal predsednik SZS Alternativa in podpredsednik Sindikata strojevodij Slovenije Zdenko Lorber, ki je pognal iniciativo povezovanja sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ. Na njegovo povabilo so se sestankov, ki potekajo na sedežu SZS Alternative, do sedaj udeležili predstavniki: Sindikata vladne agencije Slovenije, Sindikata delavcev državnih organov Slovenije, Sindikata voznikov Ljubljanskega potniškega prometa, Sindikata carinikov Slovenije, Sindikata policistov Slovenije, Sindikata pridobivanja energetskih surovin, Sindikata prometnih pilotov Slovenije, Sindikata kabinskega osebja Slovenije, Sindikata železničarjev Slovenije, Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije, Sindikata železniškega prometa Slovenije in predstavniki sindikalnih central: Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, KNSS, PERGAM, KS 90 in  ZDSS Solidarnost. Na dosedanjih štirih sestankih, ki so se jih udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, predstavniki Kapitalske družbe d.d. in predstavnica Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so obravnavali:

 

– problematiko uveljavitve sprememb Pokojninskega načrta obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih je minister za delo sprejel brez vednosti socialnih partnerjev in ki so bile uveljavljene s 1. junijem 2010. Navedena sprememba pokojninskega načrta je neupravičeno posegla v dosedanja razmerja različnih prispevnih stopenj – odvisno od delovnega mesta (12/14 – 4,20%, 12/15 – 6,25%, 12/16 – 8,40%, 12/17 – 10,55% in 12/18 – 12,60%) na način, da je za vsa delovna mesta določena enotna prispevna stopnja.

 

– problematiko uveljavitve pravic in izplačil prvih poklicnih pokojnin, ki zapadejo že v letu 2011. Zavarovanci s pravico prejemanja poklicne pokojnine bodo namreč upravičeno pričakovali primerljivost upokojitvenih pogojev in primerljivost prejetih poklicnih pokojnin s pogoji upokojevanja sodelavcev, ki se do letošnjega leta (in tudi v naslednjem letu) še  upokojujejo iz naslova pravic, ki jim jih zagotavlja štetje zavarovalne dobe s povečanjem.

 

– problematiko povezano z upravičenimi dvomi, da zbrana sredstva na individualnih računih zavarovancev ODPZ ne bodo zadoščala za uveljavitev pravic do poklicne pokojnine oz. do znižane poklicne pokojnine, ki bi nadomestila znižano pokojnino iz obveznega zavarovanja zaradi upoštevanja malusov.

 

– problematiko odnosov in pristojnosti na relaciji: Kapitalska družba d.d. – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ima za posledico dejstvo, da danes ni mogoče pridobiti hitrega in preglednega izračuna upokojitvenih pogojev in višine poklicne pokojnine.

 

– pripombe k predlogom sprememb pokojninske zakonodaje, ki ne daje zadostnih zagotovil, da bi zavarovanci sistema ODPZ lahko ob doživetju pričakovali poklicno pokojnino, ki bi bila enaka višini prejete pokojnine iz obveznega zavarovanja. Po mnenju sindikatov predstavlja najbolj optimalno rešitev vrnitev sistema ODPZ v sistem obveznega zavarovanja oz. v t.i. prvi steber.

 

Navedena skupina sindikatov se bo naslednjič sestala 2. julija. Še pred tem je mogoče pričakovati sklic seje Ekonomsko socialnega sveta RS, ki bo na pobudo omenjenih sindikatov, problematiko obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja obravnaval prioritetno.