Intenzivno delo, ki je v okviru SZS Altenativa potekalo od januarja pa do sredine aprila je obrodilo sad, saj smo v zastavljenem roku uspeli pripraviti vso projektno dokumetacijo in uspeli k sodelovanju pritegniti ugledne partnerje za realizacijo projekta, ki smo ga poimenovali: “Dostojno upokojevanje”. V okviru projekta želimo tako v slovenskem kot v evropskem prostoru raziskati področje upokojevanja tistih zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati.

Cilj nam je, raziskati področje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in pripraviti simulacijo kam nas bo ta sistem, ob nespremenjenih pogojih pripeljal v prihodnje, želimo opraviti raziskavo evropske urejenosti na tem področju in na tej podlagi, v dialogu s socialnimi partnerji, doreči spremembe sistemske zakonodaje, ki ureja to področje. Posebej smo zadovoljni, da so k pripravi projekta, katerega nosilec je SZS Alternativa pristopili: sindikat strojevodij iz Norveške, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, na Gospodarski zbornici Slovenije in v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. V vlogi izvajalca raziskovalnih aktivnosti pa bo sodeleoval Inštitut za poslovne evalvacije pri ljubljanski ekonomski fakulteti. Glede na navedeno računamo, da bo naš  projekt na norveškem tudi odobren. Za ta odgovor pa bomo morali, tako kot drugi prijavitelji, počakati do zgodnje jeseni.