Problematika obveznega dodatnega  pokojninskega zavarovanja se ureja po polžje 

Na petem sestanku sindikatov s članstvom zaposlenih vključenih v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ) smo pogrešali predstavnike ministrstva za delo (MDDSZ). Še posebej zaradi pričakovanja, da nam MDDSZ pojasni stališče v zvezi s sporno uveljavitvijo sprememb Pokojninskega načrta ODPZ. Prav tako smo pričakovali, da ministrstvo pripravi predlog rešitev spornega upokojevanja zavarovancev ODPZ iz sistema štetja zavarovalne dobe s povečanjem 12/14 in odgovor v zvezi s sindikalnim predlogom ureditve navedenega sistema. Zaradi odsotnosti predstavnikov ministrstva so bili prisotni vidno nezadovoljni.

Smo se pa sindikati seznanili s  simulacijo izračuna poklicne pokojnine Kapitalske družbe za tiste zavarovance, ki so vključeni v sistem ODPZ od leta 2001. Naveden izračun je potrdil našo bojazen, da sredstva, ki jih Kapitalska družba plemeniti na delavčevih individualnih računih, ne bodo zadostovala za izplačilo poklicne pokojnine in znižane poklicne pokojnine, ki bi tem delavcem pokrila malus pri odmeri pokojnine iz obveznega zavarovanja. Za več informacij glej:

Zapisnik 4. seje sindikatov sistema ODPZ

Zapisnik 5. seje sindikatov sistema ODPZ

Uvodne aktivnosti omenjene skupine sindikatov  – prispevek iz 14. junija 2010