V nadaljevanju si oglejte najavo splošne stavke naše sindikalne centrale

SLOVENSKA  ZVEZA  SINDIKATOV – ALTERNATIVA

Trg OF 7

1000  LJUBLJANA

 

Ljubljana, 4. avgust 2011

 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Predsednik Borut Pahor

Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA

 

MINISTRSTVO ZA PROMET

Minister dr. Patrick Vlačič

Langusova 4, 1000 LJUBLJANA

 

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB RS

Predsednica uprave Dagmar Komar

Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Predsednik mag.  Samo Hribar Milič

DIMIČEVA 13, 1504 Ljubljana

 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

Predsednik Milan  Lukič

Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

 

OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Predsednik Štefan Pavlinjek

Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV  SLOVENIJE

Predsednik Milan Škapin

Celovška cesta 71. 1000 Ljubljana

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan Zoran Jankovič

Mestni  trg  1., 1000 LJUBLJANA

 

LPP, d.o.o.

Direktor Peter Horvat

Celovška cesta 160,  1000 LJUBLJANA

 

SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.

Generalni direktor Goran Brankovič

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

 

LUKA KOPER, d.d.

Predsednik uprave dr. Gregor Veselko

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

 

    SŽ  – Centralne delavnice, d.o.o.

Direktor Dušan  Žičkar

Zaloška 217, 1000 Ljubljana

 

SŽ – ŽIP storitve, d.o.o.

Kolodvorska 11, 1000 LJUBLJANA

Direktorica  Vojka  Martinčič

 

 

Zadeva: Najava splošne opozorilne stavke

 

V skladu z Zakonom o stavki ter na podlagi sklepa Predsedstva SZS – Alternativa in Sveta SZS – Alternativa z dne 3. avgusta 2011, Slovenska zveza sindikatov – Alternativa

 

najavlja splošno opozorilno stavko,

ki bo v sredo, 17. avgusta 2011 med 10. 00 in 11.00 uro.

 

 

Splošna opozorilna stavka bo izvedena tako:

 

– da bo realizirana enourna zaustavitev dela pri zaposlenih v podjetju Slovenske železnice, d.o.o. , v  podjetjih SŽ – ŽIP storitve d.o.o, SŽ – Centralne delavnice, d.o.o  ter v podjetju LPP (delavci bodo stavkali na svojih delovnih mestih),

– da bodo izvedene delavske manifestacije oz. članski sestanki različnih oblik v vseh podjetjih s članstvom v Slovenski zvezi sindikatov – Alternativa.

 

STAVKOVNE ZAHTEVE

1. Takojšen preklic vodenja postopkov za izredno odpoved pogodb o zaposlitvi članom stavkovnega odbora Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper.

 

2. Od Vlade RS in Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ki nastopata v vlogi lastnika, zahtevamo, da v omenjeni družbi zagotovita spoštovanje pravnega reda, ki velja v RS.

 

3. Takojšno nadaljevanje pogajanj s Sindikatom žerjavistov pomorskih  dejavnosti, ki bo temeljilo na spoštovanju integritete članov stavkovnega odbora in njihovega sindikata.

 

Stavkovni odbor

 

V skladu s sklepi Predsedstva SZS-Alternativa z dne 3. avgusta 2011 in sklepom Sveta SZS-Alternativa z dne 3. avgusta 2011 je oblikovan stavkovni odbor, ki ga sestavlja predsedstvo SZS – Alternativa v naslednji sestavi: Zdenko Lorber – predsednik, člani stavkovnega odbora: Zlatko Ratej, Damjan Rak, Jože Pavšek, Nikola Kneževič, Bojan Goljevšček, Dejan Žolek, Stane Dervarič, Zdravko Skrbiš.

Stavkovni odbor je dosegljiv na številki 01 29 12 671 oz. na e–naslovu sindikat@szs-alternativa.si .

 

V operativnem smislu bo potekala stavka:

–  v  skladu z Zakonom o stavki

– v skladu s stavkovnimi pravili sindikatov članov SZS Alternativa: Sindikata strojevodij Slovenije, Sindikata železniškega prometa Slovenije, Sindikata vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije, Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije, Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije, Sindikata železniškega transporta Slovenije in Sindikata voznikov Ljubljanskega potniškega prometa

–  v  skladu z veljavno podjetniško kolektivno pogodbo v podjetju LPP d.o.o.

–  v  skladu z Dogovorom o opravljanju železniškega prometa med stavko.

 

Izjava

V skladu z 8. členom Zakona o stavki (ZStk)  podajamo  naslednjo izjavo:

»V času stavke bo zagotovljeno opravljanje železniškega prometa v obsegu, kot je določen v Zakonu o železniškem prometu ZZeIP – UPB6 (Ur.l. RS, št. 11/2011) in v Dogovoru o opravljanju železniškega prometa med stavko.«

 

Utemeljitev

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD) je član Slovenske zveze sindikatov Alternativa. Na podlagi pravno nesporno vodenih postopkov najave stavke v podjetju Luka Koper d.d., je SŽPD pričel s stavko v petek 29. julija 2011. V času stavke sindikat v skladu z normativi zagotavlja pretovor hitro pokvarljivega blaga, živine in nevarnih tovorov. Po tem, ko se uprava družbe prve tri dni stavke ni hotela pogajati s stavkovnim odborom in je celo zahtevala zamenjavo članov stavkovnega odbora, s katerimi bi se hotela pogajati o stavkovnih zahtevah, je v ponedeljek 1. avgusta 2011 kot strela odjeknila novica o začetku vodenja postopkov za izredno odpoved pogodb o zaposlitvi 23 članom stavkovnega odbora SŽPD.

Zakon o stavki v svojem 13. členu jasno določa, da organiziranje stavke oz. udeležba v njej ne pomeni kršitev delovnih obveznosti – če je stavka organizirana v skladu z zakonom – in ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavcev in ne sme imeti za posledico prenehanje delovnega razmerja. Uprava Luke Koper d.d. si je med stavko prilastila pravico da sama razglasi stavko za nezakonito in je na tej podlagi takoj pričela s spornimi postopki proti stavkajočim članom stavkovnega odbora.

Omenjeno dejanje uprave Luke Koper d.d. je v nasprotju s temeljnimi prvinami  svobode sindikalnega združevanja in pravic delavcev do stavke, ki jih zagotavljajo  listine Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope in EU. Pomeni napad na pravico, ki jo imamo slovenski delavci  zapisano v  77. členu Ustave Republike Slovenije. Omenjeno dejanje pomeni napad na slovenski sindikalizem, ki ga je potrebno odločno obsoditi. V ta namen pozivamo sindikalne zveze in konfederacije v Sloveniji, da se do tega negativnega pojava kritično opredelijo.

 

 

V vednost:

– medijem,

– zaposlenim na Slovenskih železnicah,

– Svetu delavcev na Slovenskih železnicah

– Inšpektorat RS za delo

 

 

SZS –  ALTERNATIVA

predsednik

Zdenko Lorber, dipl. ekon.