Na današnji tiskovni konferenci smo javnost opozorili na neresnice v referendumski kampanji za ZPIZ-2, ki so povezane z vprašanji ureditve poklicnega upokojevanja znotraj novega pokojninskega zakona. Predsednik SZS Alternativa, Zdenko  Lorber, je skupaj s protagonisti lanskih odmevnih demonstracij pred ministrstvom za delo (tiskovne konference so se udeležili predstavniki Sindikata policistov Slovenije, Sindikata premogovnika Velenje in Sindikata železniškega prometa Slovenije) opozoril na nekatere navedbe in izjave predstavnikov ministrstva za delo in na zapis na uradni strani vlade. www.pokojninska. si., ki ne ustrezajo dejanskemu stanju. (medijske objave:  MMC RTVSTADemokracija )

Kot prvo je oporekal navedbi, da ZPIZ-2 ureja poklicno zavarovanje na novo. V bistvu gre za nadgradnjo sistema iz ZPIZ-1, ki pa povzroča pri zavarovancih veliko negotovost in ne zagotavlja pravic do ugodnejšega upokojevanja za tiste, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče zanesljivo opravljati. Tak sistem je pripeljal zaposlene  do lanskih demonstracij in do nujnosti priprave interventnega zakona, kar je spoznala tudi vlada, ko je ta poseben zakon uvrstila v normativni načrt sprejemanja v letu 2011. A ostalo je žal le pri tem. En sestanek, ki je bil letos organiziran na to temo, ne daje obetov,, da misli vlada resno. Vlada torej znotraj ZPIZ-2 nadaljuje s stihijo (ne)ureditve  poklicnega upokojevanja tudi v novem zakonu.

Lorber je prav tako oporekal trditvi, da ZPIZ-2 zagotavlja ugodnejše upokojevanja za delavce na težjih delovnih mestih (gre za domnevno novo ureditev sistema obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja). To po njegovem ne drži, saj je tudi po ZPIZ-2, pravica do poklicnega upokojevanja odvisna od višine zbranih sredstev na računih Kapitalske družbe. Če sredstev ni oz. jih ni dovolj, poklicne pokojnine ni. V tem primeru gre torej po njegovem za sistem pokojninskega varčevanja in ne za sistem pokojninskega zavarovanja, ki bi ob doživetju omogočil ugodnejše upokojevanje. Nadgrajen sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja torej ne daje nikakršnih zagotovil, da bi se lahko zavarovanec poklicno upokojil, ko bo izpolnil pogoje po zakonu oz. po Pokojninskem načrtu ODPZ.

Predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber je skupaj z ostalimi udeleženci tiskovne konference javnost pozval, naj Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v nedeljo 5. Junija ne podpre, tudi iz razlogov zavajanja, povezanega z ureditvijo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja