Zdenko Lorber se je v ponedeljek udeležil nočne  seje parlamentarnega Odbora za finance in monetarno politiko. V okviru tretje tč. dnevnega reda je bil namreč obravnavana sprememba Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ki je v svojih dveh členih posegla na področje izplačil regresov. V prvem členu se sprememba dotika spremembe datuma izplačlla regresa za javni sektor iz aprila v mesec maj, v drugem členu pa se omejuje izplačilo regresa v finančnih in nefinančnih družbah v katerih je država ali občina več kot 25% lastnih na maksimalni regres v višini minimalne plače t.j. 762 bruto oz. 584 neto eur. Predsednik SZS Alternativa je v okviru svoje razprave problematiziral dejstvo, da se z zakonsko represijo posega v sistem kolektivnega dogovarjanja, ob tem pa je podal predlog, da se namesto limitirane višine regresa za te družbe limitira masa sredstev za regres v teh družbah. Čeprav predlog po razpravi v času predlaganega odmora med sejo ni bil vključen kot amandma v interventni zakon, so se prisotni strinjali, da velja predlog dodelati in ga vključiti v Zakon o uravnoteženju javnih financ. Poleg prisotnih poslancev je predlog podprl tudi prisotni minister za finance dr. Janez Šušteršič.

Magnetogram seje Odbora za finance in monetarno politiko državnega zbora, 16. 04. 2012