V petek, 20. aprila je potekala seja Ekonomsko socialnega sveta, ki je bila v celoti posvečena obravnavi Zakona o uravnoteženju javnih financ. Razpravo, ki je bila  javna in so jo spremljale medijske hiše, je zaznamovala konfrontacija med predstavniki delodajalcev in sindikati javnega sektorja na temo potrebnosti uveljavitve nekaterih ukrepov, ki posegajo na področje prejemkov delavcev v tem sektorju.

Predsednik Zdenko Lorber je v svoji razpravi podal načelno opredelitev do razumevanja dokumenta, ki ga v luči zaostritve dolžniške krize vlada predložila partnerjev v sprejem, predstavil je pobudo za spremembo zakona o dodatnih interventnih ukrepih in podal opredelitev SZS Alternativa do spremembe Zakona o družbi Slovenske železnice, d.o.o. in Zakona o financiranju javne železniške infrastrukture. Bojan Goljevšek pa je razpravljal o problematiki neodkrivanja poklicnih bolezni in ukrepih, ki bi jih morala zakonodajalec upoštevati, da se to deficitarno področje javnega zdravstva bolje uredi.

Audio posnetek celotne seje (5ur)  (http://arhiv.mm.gov.si/vlada/temp/120420ess.mp3)

Audio posnetek razprave Zdenka Lorberja na seji ESS (10 min)

Audio posnetek razprave Bojana Goljevščka na seji ESS (12)