Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD) je član Slovenske zveze sindikatov Alternativa. Na podlagi pravno nesporno vodenih postopkov najave stavke v podjetju Luka Koper, d.d., je SŽPD pričel s stavko v petek 29. julija 2011. V času stavke sindikat v skladu z normativi zagotavlja pretovor hitro pokvarljivega blaga, živine in nevarnih tovorov. Po tem, ko se uprava družbe prve tri dni stavke ni hotela pogajati s stavkovnim odborom in je celo zahtevala zamenjavo članov stavkovnega odbora, s katerimi bi se hotela pogajati o stavkovnih zahtevah, je v ponedeljek 1. avgusta 2011 kot strela odjeknila novica o začetku vodenja postopkov za izredno odpoved pogodb o zaposlitvi 23 članom stavkovnega odbora SŽPD.

Zakon o stavki v svojem 13. členu jasno določa, da organiziranje stavke oz. udeležba v njej ne pomeni kršitev delovnih obveznosti – če je stavka organizirana v skladu z zakonom – in ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavcev in ne sme imeti za posledico prenehanje delovnega razmerja. Uprava Luke Koper, d.d., si je med stavko prilastila pravico, da sama razglasi stavko za nezakonito in je na tej podlagi takoj pričela s spornimi postopki proti stavkajočim članom stavkovnega odbora., čeprav vemo, da je za ugotavljanje zakonitosti pristojno le sodišče.

Omenjeno dejanje uprave Luke Koper d.d. je v nasprotju s temeljnimi prvinami svobode sindikalnega združevanja in pravici delavcev do stavke, ki jih zagotavljajo  listine Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope in EU. Pomeni napad na pravico, ki jo imamo slovenski delavci  zapisano v  77. členu Ustave Republike Slovenije. Omenjeno dejanje pomeni napad na slovenski sindikalizem in zaposlene, ki ga je potrebno odločno obsoditi.

Na podlagi ugotovljenega stanja organi Slovenske zveze sindikatov – ALTERNATIVA in Zveze delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST  danes odločamo o tem  da z vsemi oblikami sindikalnega boja – vključno s stavko – solidarno podpremo in zaščitimo člane stavkovnega odbora v Luki Koper, ki so v postopku izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Našo odločitev o nadaljnjih korakih sindikalnega boja bomo javnostim sporočili jutri, 4. avgusta 2011.