Tik pred nedeljskim referendumom se je sestal najvišji organ sindikata med kongresi, t.j. Svet SZS Alternativa. Člani sveta so se sestali v ljubljanskem hotelu City ter obravnavall finančno poročilo za leto 2010 in poročilo predsednika za minulo obdobje. V okviru delovanja SZS Alternativa je bilo največ besed namenjeno delovanju ESS, pokojninski zakonodaji, problematiki poklicnega upokojevanja, delovno pravni zakonodaji, pogajanjih o novi kolektivni pogodbi (KPPI), mednarodnih aktivnostih ter o realizaciji projektov, ki jih vodi naš sindikat. Člani sveta so potrdili finančno poročilo ter poročilo predsednika Zdenka Lorberja ob tem pa so opredelili tudi prioritete, na katerih naj sloni delovanje naše sindikane centrale v prihodnje.