Delavnica: Pogajanja – od premagovanja k sodelovanju

V sredo, 16.  oktobra 2019 smo v okviru projekta Regijskega centra dostojnega dela Celje organizirali delavnico z naslovom: Pogajanja - od premagovanja do sodelovanja. V prostorih Regijskega centra dostojnega dela, ki se nahaja v prostorih Regijske gospodarske zbornice Celje, se nas je zbralo veliko udeležencev, ki smo se z navdušenjem vključevali v zanimivo predstavitev temeljnih [...]

Projekt RSDDC

Projekt »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« je projekt za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela. Prijavitelj projekta je Regionalna gospodarska zbornica Celje, ki projekt izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Kot partnerja pri [...]