Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Solidarnost sta pisno pozvali vlado, delodajalce in reprezentativne sindikalne centrale v Sloveniji h konstruktivnem in strpnem socialnem dialogu. Poziv je bil posredovan tudi sredstvom javnega obveščanja.  Sindikalni centrali ugotavljata:

  1. da je gospodarska in posledično z njo socialna kriza močno prizadela večino državljanov Republike Slovenije, prvenstveno realni sektor, ki je v zadnjih letih plačal visoko ceno negativnih posledic kriznih razmer (odpuščanja, zmanjševanja plač, stečaji…);
  2. da je kriza, ki so jo povzročili tisti, ki danes še vedno ne odgovarjajo za svoja dejanja, povzročila izgubo na deset tisoče delovnih mest v gospodarstvu in da nadaljevanje tega trenda spodkopava substanco celotne družbe;
  3. da je Vlada RS pripravila nabor protikriznih ukrepov s ciljem uravnoteženja javnih financ in varčevanja ter na tej osnovi izhodišča za socialni sporazum 2012 – 2017.
  4. da ne želimo prevzeti odgovornosti za morebitno nerazumno in pogubno neupoštevanje socialnega dialoga, ki bi lahko imel za posledico ponovitev grškega scenarija v Republiki Sloveniji;

Na osnovi teh ugotovitev sindikalni centrali

pozivata

vse socialne partnerje k resnemu, strpnemu in konstruktivnemu dialogu, v izogib scenarijem, ki bi lahko bili pogubni za večino prebivalstva Republike Slovenije.

Ob tem sta sindikalni centrali izrazili pričakovanje od vseh socialnih partnerjev, da se v času tega dialoga partnerji vzdržimo skrajnih oblik zaostrovanj in tako procesu socialnega dialoga omogočimo normalen razvoj in uspešen zaključek.

Nesporno je, da je le v okviru enakopravnega socialnega dialoga mogoče, kljub zaostrenim pogojem, v katerem ta dialog poteka, dogovoriti pot iskanja ključnih rešitev, ki bodo Republiko Slovenijo popeljali iz krize.