Sindikati koordinacije sindikatov iz sistema ODPZ odločeni pristopiiti k zaostrovanju sindikalnh aktivnosti

 

Na šestem sestanku koordinacije sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ), ki jo vodi Zdenko Lorber, so se udeleženci opredelili do:

  • načina obravnave problematike ODPZ na seji Ekonomsko socialnega sveta, ki je bila uvrščena na dnevni red ESS 16. julija 2010,
  • načina  usklajenega delovanja sindikatov znotraj  novoustanovljene delovne skupine ESS, ki bo obravnavala problematiko ODPZ,
  • predloga o organizaciji protestnih demonstracij povezanih s problematiko ODPZ.

Na podlagi razprave udeležencev tega sestanka je bilo mogoče zaznati veliko pripravljenost sindikatov, da pristopijo k zaostrovanju sindikalnih aktivnosti  v kolikor bo država nadaljevala z ignorantskim odnosom do te problematike. Več o tem si lahko preberite v priloženi zabeležki:

 

Zbrano: vsi dosedaj objavljeni prispevki na temo problematike poklicnega upokojevanja (vključeni so tudi zapisniki s sej koordinacije sindikatov ODPZ):

Problematika t.i.beneficirane delovne dobe ena najtežjih v novi pokojninski reformi (objavljeno 14. junij 2010)

Predstavnikov ministrstva tokrat ni bilo (objavljeno 12. julij 2010)

S tiskovne koference (objavljeno 14. julij 2010)

Prispevek na  Žurnal 24.si  (26. julij 2010)

Seznam sindikatov, ki so pristiopili k delu koordinacije sindikatov s članstvom zaposlenih v sistemu ODPZ