Nedeljska zavrnitev ZPIZ-2 je pomemben korak k novemu definiranju in posledično skladnemu dogovoru o novi pokojninski zakonodaji. Pomeni potrditev, da zoper sprejete rešitve te vlade in aktualnega državnega zbora nismo bili zgolj »večno nezadovoljni« sindikati, ampak so se o tem jasno in nedvoumno izrekli državljani republike Slovenije. Vsem, ki ste v  procesu posredovanja naših stališč prispevali svoj delež in vsem, ki ste se v nedeljo 5. junija odločili oditi na referendum, se iskreno zahvaljujemo.