ODDAJ PODPIS PODPORE NA NAJBLIŽJI UPRAVNI ENOTI

Kaj želimo spremeniti?

Vse slovenske sindikalne centrale smo pristopile k akciji zbiranja podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači. S spremembo želimo odpraviti nepravično ureditev in solidarno pomagati tistim zaposlenim, ki prejemajo minimalno plačo, t.j. bruto 790,73 evrov, ne prejmejo pa dodatkov za delo v nočnem času, v nedeljo, za praznike in dela proste dneve. S pobudo želimo spremeniti 2.odst. 2. člena Zakona o minimalni plači in sicer tako, da bi glasil:

»Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času,povečana za dodatek za nočno delo, delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu

Več na www.minimalnaplaca.siali www.szs-alternativa.si.

Zakaj potrebujemo vaše sodelovanje?

Potem ko smo v mesecu maju zbrali cca. 30 tisoč vaših podpisov pod pobudo za spremembo zakona o minimalni plači nam je predsednik državnega zbora dodelil 60 dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov podpore na upravnih enotah. Zbiranje podpisov na upravnih enotah se prične 1. septembra. Šele ko zberemo najmanj 5000 overjenih podpisov podpore, bo naša akcija uspešno zaključena in naš predlog bodo poslanci dolžni obravnavati.

Na kateri upravni enoti lahko oddam svoj podpis?

Vaš podpis lahko oddate na kateri koli upravni enoti v SlovenijiObrazec lahko izpolnjenega odnesete na upravno enoto, vendar je podpis potrebno opraviti pred uradno osebo UE ob predložitvi veljavne osebne listine. Obrazce za podpis podpore lahko dobite pri vašem sindikalnem zaupniku, na stojnicah sindikatov pred upravnimi enotami in na vseh upravnih enotah. Delovni čas in seznam upravnih enot je v tej datoteki. Podporo lahko oddate tudi preko enotnega državnega portala e-uprava v kolikor imate digitalno potrdilo.

Kaj storim z overjenim obrazcem pobude za spremembo minimalne plače?

Overjene obrazce pobude za spremembo minimalne plače oddate vašim sindikalnim zaupnikom. Apeliramo na vse, da se za oddajo podpisa podpore na upravni enoti odločite čim prej, ker bi želeli akcijo zaključiti še pred rokom, ki nam je bil dodeljen.

 

K ZBIRANJU PODPISOV POVABITE TUDI VAŠE PRIJATELJE, SORODNIKE IN ZNANCE!

SOLIDARNI SMO MOČNEJŠI!