V torek, 10. marca 2015 je potekal redni kongres Slovenske zveze sindikatov – Alternativa. Na kongresu je 84 prisotnih delegatov obravnavalo poročilo o delu naše sindikalne centrale v preteklem petletnem obdobju, volilo predsednika in sekretarja sindikata in sprejelo program delovanja za prihodnje obdobje.

Na podlagi opravljenih volitev je bil za predsednika SZS – Alternativa izvoljen Zdenko Lorber in za sekretarja SZS – Alternativa Leon Didič.