Priročnik Promocije zdravja na delovnem mestu: “Zdrav železničar!

V Slovenski zvezi sindikatov Alternativa smo uspešno  kandidirali na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pridobili projekt Promocija zdravja na delovnem mestu v železniškem sektorju: Zdrav železničar. Z odobrenimi sredstvi smo v okviru omenjenega projekta pripravili analizo zdravstvenega stanja zaposlenih v železniškem sektorju, izvedli anketo med udeleženci zdravstvene preventive v Središču Vitalis, vse deležnike izčrpno obveščali o projektnih dejavnostih in pripravili pričujoči Priročnik o promociji zdravja na delovnem mestu.

Cilj projekta je bil predvsem ta, da v okviru promocije zdravja na delovnem mestu krepimo ozaveščenost zaposlenih o pomenu varovanja zdravja, spodbujamo dejavnosti zaposlenih za krepitev zdravega življenjskega sloga in da izpopolnimo dejavnosti programa promocije zdravja, ki jih organizira delodajalec.

Priročnik, ki je pred vami, vas bo tako najprej seznanil z analizo zdravstvenega stanja zaposlenih na Slovenskih železnicah. Izvedeli boste, katera so najpogostejša zdravstvena tveganja, zaradi katerih zaposleni odhajajo v bolniški  stalež. Sledi prispevek o tem, kako se v podjetju spopadamo z izzivi teh zdravstvenih tveganj prek programa zdravstvene preventive, ki se izvaja v Središču Vitalis. V istem prispevku se boste lahko seznanili z analizo tega programa, izvedeli več o predlogih za njegovo izboljšanje in odzivih udeležencev, ki so se zdravstvene preventive že udeležili. V delu, v katerem skuša dati priročnik nekaj praktičnih napotkov za zmanjšanje nekaterih zdravstvenih tveganj, smo se dotaknili več področij. Najprej smo pripravili nekaj napotkov za zdrav način prehranjevanja, skupaj z nekaj recepti za pripravo malice med delom. Med predlogi za krepitev gibalne sposobnosti zaposlenih smo predstavili program pilates, predstavili nekaj vaj za razgibavanje hrbtenice in vam približali nordijsko hojo. V delu, ki skuša odgovoriti na izzive, ki so povezani z našim psihičnim dojemanjem dela in življenja, smo predstavili program sproščanja, program psihosocialne pomoči, program spopadanja s posttravmatskimi motnjami po izrednih dogodkih in se osredotočili na pomen pozitivnega razmišljanja. V ta del spadajo tudi prispevki o problematiki zasvojenosti, odvisnosti in pomenu dobrih odnosov med zaposlenimi.

Ta priročnik ima predvsem namen spodbuditi zaposlene k razmišljanju, da je treba za ohranjanje zdravja nekaj narediti. Če smo se v katerem od prispevkov dotaknili vaših razmišljanj, da bi kazalo katerega od uporabnih napotkov iz tega priročnika tudi udejanjiti, smo dosegli svoj namen.

Ustvarjalci priročnika vam želimo veliko zdravja