Delavnica: Spremembe pokojninske zakonodaje in postopki poklicnega oz. starostnega upokojevanja

V četrtek, 24. oktobra 2019 smo v učnih prostorih na železniški postaji Maribor organizirali delavnico z naslovom: Spremembe pokojninske zakonodaje in postopki poklicnega in starostnega upokojevanja na SŽ. Delavnico je vodil predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber, ki je sicer sodeloval pri delu pogajalske skupine, ki je pol leta usklajevala spremembe ZPIZ. Poleg tega je član [...]

Delavnica: Pogajanja – od premagovanja k sodelovanju

V sredo, 16.  oktobra 2019 smo v okviru projekta Regijskega centra dostojnega dela Celje organizirali delavnico z naslovom: Pogajanja - od premagovanja do sodelovanja. V prostorih Regijskega centra dostojnega dela, ki se nahaja v prostorih Regijske gospodarske zbornice Celje, se nas je zbralo veliko udeležencev, ki smo se z navdušenjem vključevali v zanimivo predstavitev temeljnih [...]

Projekt RSDDC

Projekt »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)« je projekt za promocijo in uveljavljanje dostojnega dela, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov Podpora deležnikom na trgu dela. Prijavitelj projekta je Regionalna gospodarska zbornica Celje, ki projekt izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Kot partnerja pri [...]

Projekt INODEL

Projekt INODEL želi vsebinsko prispevati k izboljšanju delovnega okolja z inovativnimi rešitvami. Projekt delno financira Evropski socialni sklad, strokovno vodenje projekta pa je prepuščeno Fakulteti za upravo. Slovenska zveza sindikatov sodeluje v projektu kot partner skupaj s Svetom gorenjskih sindikatov, Združenjem delodajalcev Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije. V okviru projekta INODEL želimo pripomoči k [...]

Delavnica Inodel Olimje

V  sredo, 21. marca je potekala v termah Olimje delavnica  z naslovom: Nekateri aspekti delovnega okolja 2" v okviru projekta Inodel. Na delavnici je bilo prisotnih 65 udeležencev, večinoma iz vrst osebja vlečnih vozil. Vabilo Predstavitev: dr. Andrej Stare Predstavitev mag. Jernej Buzeti [...]

Delavnica Ljubljana

V torek 13. marca je potekala v stekleni dvorani Slovenskih železnic, d.o.o. delavnica Inodel  z naslovom: "Nekateri aspekti delovnega okolja"  Na delavnici je bilo prisotnih 50 slušateljev iz večine sindikatov Slovenske zveze sindikatov Alternativa. [...]