Opozorilo
  • EU e-Privacy Directive

    "Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piskotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.

    eZasebnost direktiva EU

Kdo smo
Ponedeljek, 24 Maj 2010 13:59

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV - ALTERNATIVA

 

je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzvajemnosti in neodvisno od politčnih strank in organov oblastil.

 

V SZS-Alternativa se prostovoljno združujejo oz. včlanjujejo posamezni sindikati in posamezni člani z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter, da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja.

 

 SZS-Alternativa uresničuje svoje naloge in cilje:

 - s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu: "Vsi za enega, eden za vse",

 - s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in sindikatov zunaj Republike Slovenije,

 - s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,

 - s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,

 - z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih predpisov

 - z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko

 

 Ustanovitev / reprezentativnost

 

SZS - ALTERNATIVA je bila na podlagi dogovora ustanovnih članov ustanovljena 1. februarja 1999. Na podlagi odločb o reprezentativnosti je SZS Alternativa reprezentativna sindikalna zveza v dejavnosti kopenskega prometa in v poklicu cestninar/cestninarka. S spremembo Pravil delovanja Ekonomsko socialnega sveta, smo postali polnopravni člani ESS 29. junija 2007.

  

 Predsedniki

 

V dosedanjem delovanju so SZS-Alternativa  vodili naslednji predsedniki:

 

Slavko Kmetič:             01.02.1999 - 11.01.2001

Branko Krznarič:         11.01.2001 - 29.01.2004

Roman Jakopič:           29.01.2004 - 25.10.2005

Silvo Berdajs:               25.10.2005 - 04.03.2010

Zdenko Lorber:             04.03.2010 -  10.03.2015

Zdenko Lorber:             10.03.2015 - 

 

 Vključeni sindikati

 

V Slovensko zvezo sindikatov ALTERNATIVA so danes vključeni naslednji sindikati:   

 

Sindikat strojevodij Slovenije

Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije

Sindikat železniškega transporta Slovenije

Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije

Sindikat železniškega prometa Slovenije

Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

Sindikat voznikov Ljubljanskega potniškega prometa

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti luke Koper